Bygningfysisk (RIBfy) LSS Posten Bring Stavanger utføres av Termoenergi

Termoenergi NorgeKunder

Bygningfysik (RIBfy)

LSS Posten Bring Stavanger

Bygningfysisk (RIBfy) LSS Posten Bring Stavanger utføre av Termoenergi

Termoenergi fått oppdraget som bygningfysik (RIBfy) prosjekterende for ny postterminal i Stavanger på totalt ca 16 500 m2.

Ny terminal for Posten Bring på Vagle utenfor Stavanger er et samarbeidsprosjekt mellom Veidekke Entreprenør avdeling Rogaland og Norske Stålbygg. Bygget er 16.500 m2 stort, hvorav et mindre areal kjøl/frys og storbilvaskehall. Bæresystemet er i stål.

Termoenergi er innleid av Norske Stålbygg AS/Veidekke Entreprenør AS Rogaland, som er totalentreprenør for bygningfysik (RIBfy) prosjektet.

Entreprenør: Veidekke EntreprenørNorske Stålbygg AS

Byggherre: Posten Eiendom AS

Posten Eiendom er ansvarlig for å levere egne og leide lokaler til forretningsområdene i Posten-konsernet. Nå pågår et omfattende utbyggingsprogram på ca. NOK 3 milliarder i Norge. Vi bygger nytt og bygger om eksisterende terminaler i alle de store byene. I tillegg planlegges et utviklingsløp også for øvrige nordiske land, spesielt Sverige. Vi bygger miljøvennlige terminaler med effektive layouter og moderne teknologi.

BYGNINGSFYSIKK
Bygningsfysik er de fysiske prosessene knyttet til varme-, luft- og fukttransport i en bygning. Typiske bygningsfysiske problemstillinger er varmeisolering av bygninger, lufttetthet og fuktsikring mot vanndamp og fritt vann. Akustikk og brann er også fysiske prosesser som hører inn under dette, men disse fagene er vanligvis skilt ut som egne fag da de er forholdsvis kompliserte og omfattende. Hensikten med dette som fag er å øke kompetansen omkring de ulike fysiske prosessene i en bygning blant annet for å redusere risikoen for byggskader.

Bygningsfysiske problemstillinger kan være kompliserte og har lett for å ”havne mellom to stoler” i en travel prosjekterings- og byggeperiode. Ved bruk av relativt små midler til god planlegging og kontroll, kan kostnader og konsekvenser pga feil reduseres. Med en bygningsfysisk rådgiver som har fokus på riktige konstruksjoner og detaljer, kan man oppnå langt færre feil og skader.