TEK 10 Bygningsfysikk | Trykktest & Termografering

TEK 10 Bygningsfysikk

Skal du bygge nytt eller gjennomføre en betydelig rehabilitering av eksisterende bygg? Det utløses da en rekke krav i byggteknisk forskrift (TEK) til blant annet fuktsikring, tetthet, radonsikring, energieffektivitet og annet.

Er du byggherre/tiltakshaver? Vi utfører uavhengig kontroll av bygningsfysisk prosjektering og utførelse. Vi kan også bistå med underlag for bygningsfysikk som inngår i din tilbudsspesifikasjon.

Er du arkitekt / entreprenør? Vi er din ansvarlig prosjekterende for bygningsfysikk.

Vår kunnskap hjelper deg med å sikre at du får et optimalt bygg, enten du bygger for deg selv eller for salg/utleie, og at bygget ditt tilfredsstiller kravene i TEK.


Termografering:
kan litt forenklet beskrives som bilder som viser temperaturforskjeller mellom de ulike bygningskomponentene som; loft, kjeller, ytterrom etc.

Trykktesting & Termografering

Termografering lokaliserer varmetap i bygninger. Ved hjelp av termografering kan vi finne ut om du har et stort varmetap i bygningen. Termografering kan, sagt på enkel måte, måle temperaturen bygningens ulike komponenter og dermed finne eventuelle lekkasjer.

For alle typer bygninger kan termografering avdekke feil og mangler, der dette kan ha store konsekvenser for kostnader ved oppvarming. For og kunne oppnå best resultat av Termografering og trykktesting burde dette gjøres samtidig.

Luftlekkasjer gir energitap når varm luft lekker ut og kald uteluft trekker inn i boligen. Dette koster penger, gir redusert komfort, og i tillegg vil luftvandringen medføre økt risiko for kondens og soppvekst. Ved å trykkteste byggingen for å sjekke luftlekkasjer i kontrollerte former, kan man etterligne lekkasjene i en bolig ved å utsette huset for over- og undertrykk. Trykkforskjell skapes ved å montere en vifte i en døråpning og tette alle kontrollerbare lufteventiler. Trykktesting oppdager mann uønsket luftvandring gjennom gulv, vegger og tak kan da kontrolleres mot tillatt lekkasje etter byggeforskrift. Trykktesting / Tetthetskontroll kan utføres hele året.

Ved hjelp av en trykktest kan vi hjelpe deg med å finne feil og mangler ved alle type bygninger. Trykktest avdekker feil og mangler som kan ha store konsekvenser for kostnader i forbindelse med oppvarming av bygg. Når vi utfører trykktesting starter vi med å lukke alle åpninger i bygningen. Etter dette skaper vi et undertrykk på 50 Pa (Pascal) ved å bruke en kalibrert vifte og så måler vi hvor mange m3/time som skal suges ut før man oppnår dette trykket. Tillatt luftlekkasje etter byggeforskrift måles som antall luftvekslinger pr. time, dvs hvor mange ganger bygningens volum skiftes ut i løpet av én time ved en trykkforskjell tilsvarende at det blåser ca 9 m/s, eller frisk bris.

For og få kunne finne feil og mangler i en byggingskonstruksjon er det en stor fordel og utføre trykktest og termografering på samme tid.

Energibesparing | Trykktesting & Termografering

Vi tar gjerne en uforpliktende prat, legg igjen din informasjon her

Klikk her