Termoenergi skal utføre bygningsfysisk prosjektering

Termoenergi NorgeKunder

Termoenergi skal utføre bygningsfysisk prosjektering for blokk N på Nordre Jarlsberg Brygge

Termoenergi skal utføre bygningsfysisk prosjektering for blokk N på Nordre Jarlsberg Brygge. Bygget inneholder 52 leiligheter samt P-kjeller og skal tilfredsstille krav i TEK10 til tetthet, inneklima og energieffektivitet.

Nordre Jarlsberg Brygge Blokk N

Nordre Jarlsberg Brygge Blokk N

njb7-1920x936
oversiktsbilde

Nordre Jarlsberg Brygge