Tetthetskontroll trykktest av Akersgata Termoenergi Norge AS

Termoenergi NorgeKunder

Termoenergi Norge AS skal utført trykktest, tetthetskontroll av  Akersgata 35 og Akersgata 39.

Trykktest, tetthetskontroll av  Akersgata 35 og Akersgata 39.

Termoenergi Norge AS skal utført trykktest, tetthetskontroll av  Akersgata 35 og Akersgata 39.

Akersgata

Bygget består av Akersgata 35 og Akersgata 39, og har 10 etasjer totalt. Dette er et BREEAM-prosjekt, som vil si at det stilles strenge krav til miljø, stoffer og produkter. Byggherre er Storebrand Eiendom AS, Håndverkskompaniet startet på prosjektet første kvartal i 2016 og bygget skal være ferdigstilt første kvartal 2018.

Byggherre: Storebrand Eiendom AS

Entreprenør: Håndverkskompaniet AS

Prosjektets omfang medfører komplett og komplisert riving innvendig med unntak av eksisterende bærende konstruksjoner. De bærende konstruksjonene i bygget skal erstattes med stålkonstruksjoner.Noe eksisterende bæresystem blir også forsterket. Det skal bygges nye dekker og ny supplerende bærende konstruksjon, samt nye tekniske rom og fellesarealer for både butikk- og kontorlokalene.

Det skal bygges ny lysgård med glassbro og nye heiser, i tillegg til ny fasade mot Akersgata og Karl Johans gata.

Ved hjelp av en trykktesting, tetthetskontroll kan vi hjelpe deg med å finne feil og mangler ved alle type bygninger. Trykktesting, tetthetskontroll  avdekker feil og mangler som kan ha store konsekvenser for kostnader i forbindelse med oppvarming av bygg. Når vi utfører test starter vi med å lukke alle åpninger i bygningen.